President Trump Signs the Great American Outdoors Act

47
37070

47 COMMENTS

 1. Respected sir
  My daughter ANSU which I LOVED AND cared not as my daughter but as my child .how is she
  Respected sir.
  How is she.?
  I DON’T WANT ANOTHER. BUT MY CHILD I LOVED AND CARED.
  Advocate Jimmygeorge.k.125.2002.
  7.A.0 STARHOMES TRIPUNITHURA ERNAKULAM COCHIN KERALA BHARAT.
  Kindly do the Necessary.
  And PLEASE Reply IN my personal.by any one.even.a out lander
  Please Do the Necessary.
  Advocate Jimmygeorge.k.125.2002.
  7.a.0.starhomes tripunithura Ernakulam COCHIN KERALA BHARAT.
  PLEASE DO THE NECESSARY.
  Advocate Jimmygeorge.k.125.2002.
  7..a.0 .starhomes. Tripunithura Ernakulam COCHIN KERALA BHARAT.
  Phone..8129655316.

 2. Wow,
  The sound & music to this clip was amazing & captivating. Thanks to whomever put it together. You did a good job 👍🏽👌🏾

  #keepItUp#

 3. Nếu cháu là người của nhà nước cháu sẽ tổ chức về việc hiệu quả đạo đức nhân văn đoàn kết mọi lĩnh vực xây dựng lối sống lá lành đùm lá rách vv.san xuất chăn nuôi và trồng trọt không thuốc gì có hay sức khỏe con người các nước trên thế giới vv.chat lượng sáng tạo sáng chế hoặc chế tạo gì cũng phải có tâm và Đạo đức nghề nghiệp của mọi bản thân con người mà ai cũng phải có trong người vv.bản thân mình dùng được mới cho Ra thị trường làm việc gì cũng phải đổi ngược lại bản thân mình vậy mới làm được việc cao cả nhé BÁC TRUMP.chau chúc BÁC và gia đình người thân của BÁC sức khỏe dồi giàu vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày làm gì cũng thành công bền vững muôn năm.

 4. Thanking GOD from the depths of my heart and soul that we are blessed with President Trump and his vision for this good USA. TRUMP 2020.

 5. I love President Trump! Let’s all vote him in in NOVEMBER! Let’s make this a gigantic landslide avalanche! VOTE REPUBLICAN! VOTE TRUMP/PENCE 2020

 6. *TO GOD BE THE GLORY*
  *PRAISE OUR LORD GOD ALMIGHTY*
  *THANKYOU LORD GOD FOR ALL THINGS*
  *THANKYOU FATHER for President Trump*

 7. What about his EPA rollbacks? Bet he wouldn’t have done this if it weren’t an election year, but at least this is ONE good act.

 8. Again! President Trump signs into law one of the best executive orders to help our nation’s beautiful National Outdoors! God Bless this President and God Bless The United States of America!

 9. I’d volunteer to stay n help rebuilt our parks n lands, look me up please bc I am betting a year recovery break is necessary when this all is underway, 3y wages n savings used to maintain foothold but this world is vibrating very clearly harmonic and balanced now..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here